Håndværkerfradrag

Håndværkerfradrag gives for arbejdsløn til visse arbejder, der udføres i alle helårsboliger som man bor i og fritidsboliger, herunder sommerhus. Se dog begrænsning nedenfor, ved udlejning.

Ægtefæller og samlevende med fælles økonomi kan trække hver deres del af en regning fra, selvom den ene har betalt hele regningen.

Andre personer i husstanden over 18 år kan få fradrag for udgiften, hvis de har betalt elektronisk enten direkte til håndværkeren eller til den person i husstanden, der har betalt beløbet til håndværkeren.​

Fradragsgivende ydelser

Listen over alle fradragsgivende ydelser fås på www.skat.dk, under Håndværkerfradrag, eller tlf. 72 22 18 18, her skal nævnes:

Fradrag på op til 6.000 kr. pr. person gives for arbejdsløn til serviceydelser, f.eks.:

rengøring, vinduespudsning, opvask, tøjvask, strygning, rensning eller vask af f.eks. tæpper, gardiner og persienner, snerydning, almindeligt havearbejde og børnepasning.

Herudover gives fradrag på op til 12.000 kr. pr. person til arbejdsløn for håndværksydelser med et grønt sigte som f.eks.:​

 • udskiftning af ruder, vinduer og terrassedøre med glas
 • udskiftning af yderdøre og terrassedøre
 • isolering af tag, ydervægge og gulve
 • reparation og forbedring af skorsten
 • installation/udskiftning af f.eks. termostatventiler, radiatorer og urstyring
 • installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg, bortset fra oliefyr, biokedelanlæg, pillefyr, biomassefyr og fastbrændselskedler
 • installation af jordvarme og luft-til-luft varmepumper
 • energirådgivning til energiforbedringer
 • klimasikringer, f.eks. sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • installation eller forbedringer af visse afløbsinstallationer og dræn
 • installation af ladestik til el-biler
 • afmontering af brændeovn og pejseindsatse
 • kortlægning og fjernelse af bygningsdele, der indeholder asbest, PBC og bly
 • radonsikring
 • udvendig maling af ydervægge, døre og vinduesrammer.

Endvidere gives fradraget for​

 • ydelser i forbindelse med tilslutning til bredbånd.

​​

Betingelser​

Der kan ikke opnås fradrag for arbejder, hvortil der er ydet tilskud efter andre offentlige støtteordninger.

Fradrag gives kun, hvis håndværksydelser er udført af momsregistreret virksomhed, mens serviceydelser som f.eks. rengøring kan udføres af alle personer, der er fyldt 18 år ved indkomstårets udløb, og som er fuldt skattepligtige til Danmark.

Pensionister kan ikke anvende den årlige skattefri bundgrænse (11.000 kr.) for serviceydelser for private, hvis den, som har fået udført arbejdet, tager fradrag efter ordningen.

Er der tale om en fritidsbolig og betales der ikke ejendomsværdiskat, fordi fritidsboligen f.eks. kun bruges til erhvervsmæssig udlejning, er under opførsel eller nedrivning eller er ubeboelig, er fritidsboligen ikke omfattet af ordningen.

Udlejes fritidsboligen en del af året, gives der ikke fradrag for serviceydelse som f.eks. rengøring, vinduespudsning, havearbejde m.v.

Som lejer kan man få fradrag for istandsættelse, hvis man har haft pligt til at udføre arbejdet og har boet i lejemålet, mens arbejdet blev udført.

Det gælder også, hvis udgifterne bliver trukket fra ens depositum. Man skal kunne dokumentere, at udgiften er trukket i ens depositum, og have den øvrige dokumentation for arbejdet og betalingen fra udlejeren.

Man kan kun få fradrag for vedligeholdelsesarbejde, der er udført inden for sin råderet over boligens ydre og indre rammer.

Hvis man er lejer, fremgår råderetten af lejeaftalen. Hvis man bor i andelsbolig eller ejerlejlighed, fremgår råderetten af foreningens vedtægter.

Som lejer kan man få servicefradrag for forbedringer, hvis de ligger inden for ens råderet eller er aftalt skriftligt med udlejeren.

Som andelshaver eller ejer kan man få servicefradrag for vedligeholdelsesarbejde og forbedringer, der er udført under ens individuelle råderet.

Man kan ikke få fradrag, hvis vedtægterne giver råderetten for arbejdet til andelsbolig- eller ejerforeningens bestyrelse, eller hvis udgiften afholdes fra en vedtægtsbestemt opsparing på udvendig vedligeholdelseskonto eller grundfond.​

I alle tilfælde skal arbejdet være omfattet af listen over ydelser med håndværkerfradrag og man kan kun få fradrag for arbejde, som er udført, mens man har haft fast bopæl i boligen. Det er ikke afgørende, hvornår man har solgt eller opsagt sin lejlighed.

Ordningen gælder også på visse betingelser for sommerhuse, fritidshuse og ejerlejligheder beliggende i udlandet. Kontakt SKAT eller Ældre Sagens Rådgivning herom.​

Betaling og dokumentation for arbejderne

Betaling for arbejdet skal ske med​

 • overførsel til leverandørens konto via posthus, bank eller netbank
 • kortbetaling via leverandørens hjemmeside eller kortterminal
 • indbetalings- eller girokort
 • MobilePay.
 • Betalingerne skal kunne dokumenters.

Man skal ikke indsende dokumentation, men SKAT kan forlange dokumentation i form af faktura fra virksomheden med specifikation af​

 • datoen for arbejdet
 • arbejdets art
 • adresse, hvor arbejdet er udført
 • arbejdsløn
 • leverandørens CVR- eller CPR-nummer
 • fakturanummer for virksomheder eller
 • serviceerklæring med personens cpr.nr. og kontonr., hvis en privat person har udført arbejdet. Erklæringen kan downloades fra www.skat.dk.

Indberetning og fradragsår

Fradraget indberettes til årsopgørelsen hos SKAT og skal ske i TastSelv på www.skat.dk. Hjælp til TastSelv fås hos SKAT tlf. 72 22 18 18.

Fradraget henføres til det indkomstår, hvor betalingen for arbejdet er sket. Fradraget henføres dog til det indkomstår, hvor arbejdet er udført, hvis betaling for arbejdet sker indenfor 2 måneder efter indkomstårets udløb.

Anmeldelser fra Facebook

Fantastisk brændeovn. Levering til aftalt tid.
Montering perfekt og usædvanlig dygtig murer. Arbejdede roligt ot dygtigt i 9 timer. Oprydning meget tilfredsstillende.

Alt i alt en rigtig god oplevelse. Flot resultat.

Anne K.

5 stjerner *****

Vi er meget tilfreds med vores nye brændeovn samt rådgivning omkring valg af ovn, placering og opsætningen. Meget kompetent og professionelt. Vi kan varmt anbefale Søren fra Hedepejs.

Flemming T

Ærlig og professionel vejledning i butikken. Hurtige svar på spørgsmål via mail. Grundig og kvalificeret stykke arbejde ved installation. Hele vejen igennem - super høj serviceniveau. Ville anbefale til alle, der leder efter et godt produkt og ordentlig håndværk.

Thomas H.​

Har haft stor fornøjelse af Søren. Meget profesionelt, og en mand med stor imødekommenhed. Er der for kunden, og levere en fantastisk service, og går 100% op i sit erhverv.
Helt sikkert en oplevelse VÆRD !!!!!

Jesper K.

Vi fik en super god service af Søren ved Hedepejs.
De lavede et flot stykke arbejde i.f.m. opstilling af brændeovn og ny stålskorsten.
Vi kan kun anbefale dem til andre

Morten A.

​Hedepejs er desværre lukket. Vi beklager.